องค์การสะพานปลาจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารในยุคดิจิทัล : การทำงาน ๓๖๐ องศา”    เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ พัฒนา ยกระดับความเรื่องรู้ดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน  โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมดังกล่าว  พร้อมด้วย นายจุมพล  สงวนสิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงาน รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร  รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง และที่ปรึกษา อสป. เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม  2561 ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานครองค์การสะพานปลาจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารในยุคดิจิทัล : การทำงาน ๓๖๐ องศา”    เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ พัฒนา ยกระดับความเรื่องรู้ดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน  โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมดังกล่าว  พร้อมด้วย นายจุมพล  สงวนสิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงาน รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร  รองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง และที่ปรึกษา อสป. เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม  2561 ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานครการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเปลี่ยนผ่านขึ้นสู่ผู้บริหารอย่างมีคุณภาพ และเป็นองค์กรต้นแบบที่ปรับองค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที  โดยสามารถสร้างงานและสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการทำงานได้ต่อไป เพิ่มความมั่นใจในการทำงานในยุคดิจิทัล และการทำงาน ๓๖๐ องศา เป็นการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพรอบด้าน ด้วยหลักการและวิธีปฏิบัติตนเองให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลแต่ละระดับ ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก นายพีระ ตีรวัฒน์ วิทยากรเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี  และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา บริษัท สกายไอซีที มหาชน บรรยายในหัวข้อ การเปลี่ยนผ่านบุคลากรสู่การทำงานในยุคดิจิทัล   และนายปราชญ์  ก้อนเพชร บรรยายในหัวข้อ แนวการจัดทำเวปไซต์ประชาสัมพันธ์ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นพนักงานองค์การสะพานปลาทั้งหมด ๔๕ คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com