เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้ประชุมหารือกับนายอาคิโตะ ซาโตะ รองเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะในการดำเนินงานตามโครงการ ASEAN Catch Document Scheme (ACDS) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลาและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผลการประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในปี พ.ศ.2560-2561 ที่ได้มีการพัฒนางาน ACDS เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า e ACDS และได้นำไปทดสอบระบบที่ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศแรก สำหรับในปี พ.ศ.2561-2562 จะขยายผลการดำเนินงานไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมียนม่า และมาเลเซีย ตามลำดับ ซึ่งทั้งสามประเทศดังกล่าวคณะทำงานโครงการได้เดินทางไปประชุมและชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการแล้ว ซึ่งตามแผนงานจะนำระบบไปทดสอบและปฏิบัติจริง โปรแกรม e ACDS ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายและป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการทำประมง IUU เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารของกลุ่มประเทศอาเซียน

DSC 0033

DSC 0029

DSC 0024

DSC 0034

DSC 0039

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com