วันที่ 25  มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของอสป. ประชุมร่วมกับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และคณะทำงานโครงการความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ณ ห้องประชุม ชั้น 10  อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่ )  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร และสรุปภาพรวมการดำเนินงานร่วมกันประจำไตรมาส 2/2561  จำนวน 5 แผนงานประกอบด้วย 1) ด้านบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง  3) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  4) ด้านการตรวจสอบภายใน และ5) ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ  ก่อนส่งผลการดำเนินงานต่อ สคร. ให้ทราบทุก 6 เดือน  โดยเริ่มส่งครั้งแรกภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2561   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com