วันที่ 21 พฤษภาคม  2561  เวลา 13.30 น. นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว  กรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของอสป. ครั้งที่ 3/2561  พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมีวาระติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของอสป. ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561  และการขออนุมัติใช้แบบประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com