วันที่ 17  พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.  พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ  กรรมการองค์การสะพานปลา   ประธานคณะอนุกรรมการด้าน CSR  เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร  “การบริหารจัดการระบบสุขอนามัย ตามมาตรฐานสุขอนามัยที่ดี” ณ ห้องพุดน้ำบุษย์  โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวรายงาน  สำหรับ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในด้านบทบาทขององค์การสะพานปลาภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย มาตรา 84 และ มาตรา 98  การตรวจสุขอนามัยพื้นที่  และการดำเนินงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ร่วมถึงการตรวจประเมินสุขลักษณะของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง  โดยมีวิทยากรจากกรมประมง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน 40 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com