วันที่ 21 พฤษภาคม  2561  เวลา 09.30 น. นายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2561  พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ณ ห้องประชุม อสป. โดยมีวาระติดตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของอสป. ประจำปี 2561  การทบทวนแบบประเมินของคณะกรรมการของอสป. ความคืบหน้าการดำเนินงานของ บริษัท ซุปเปอร์เซ็ง แซลเทลไลท์ จำกัด  และผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการอสป. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com