วันที่ 11  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.30 น. นายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์การบริหารและกลั่นกรองงานขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 5/2561  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้อำนวยการอสป. รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และรองผู้อำนวยการด้านบริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ อสป.  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com