วันที่  8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับ นางเบรนดา สมิธ (Brenda Smith) ผู้ช่วยกรรมาธิการบริหาร สำนักงานพาณิชย์ หน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหารือและศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ ขอบเขตการตรวจ ขั้นตอนการปฏิบัติการแจ้งเข้าออกของเรือระบบสารสนเทศในการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง PIPO การตรวจสอบทางกายภาพและเอกสารและวิธีสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว รวมถึงการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมงแลการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว  ณ สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รอง ผอ.รมน.สค.(ท) ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับและหารือดังกล่าว

1

2

3

4

5

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com