วันที่ 7 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 น.  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา พบปะพนักงาน เพื่อแนะนำ พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร  และแนะนำพนักงานใหม่ที่เข้าปฎิบัติงาน ในการนี้ ผออ.ได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญของอสป. พร้อมทั้งขอให้พนักงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบและ  เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อประสิทธิผลของงานที่ดีต่อไป

1

2

3

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com