วันที่ 26  เมษายน 2561  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง แก้ไข-เพิ่มเติม ระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  เพื่อติดตามงานตามข้อระเบียบของอสป. ในส่วนของอัตราค่าบริการ ค่าท่าเนียม   การให้เช่าหรือการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง  ร่วมถึงการให้สิทธิผู้ที่ทำธุรกิจหรือให้บริการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com