องค์การสะพานปลา  (อสป.)  ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสัตว์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรี  จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ  ณ  โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2561

                   ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เปิดเผยว่า  องค์การสะพานปลาร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปราจีนบุรี  ประมงจังหวัดปราจีนบุรี  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ  ณ      โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2561  โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสัตว์น้ำ  ตัวแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลารวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำในปัจจุบัน

                   ผศ. มานพ  กล่าวต่ออีกว่า  ทั้งนี้ในส่วนขององค์การสะพานปลาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องของตลาดกลางซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ  ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ  “วิกฤตตลาดปลาน้ำจืดไทย...ทำไม...อย่างไร... ใครจะแก้” เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ  เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังขาดข้อมูลความรู้และการจัดการด้านการตลาด  ส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง  ภาครัฐจึงจำเป็น ที่จะต้องช่วยเหลือและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริหารการตลาด  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้องค์การสะพานปลาได้มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  อีกทั้งทางรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกัน  เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  และร่วมกันจัดการด้านการตลาด  โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ “ประชารัฐ”  โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานลดต้นทุนและร่วมกันบริหารจัดการด้านการตลาด  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

DSC 0031

DSC 0076

DSC 0088

DSC 0101

DSC 0106

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com