เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2561 องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) โดยมีผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  ลงนามร่วมกับ คุณฉัตรชัย  ศิริไล  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเสราะห์  พร้อมสักขีพยาน คุณรสา กาญจนสาย ผู้แทนสคร. และดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน ผู้แทนบริษัท ทริสฯ  ซึ่งโครงการนี้ฯ เป็นผลจากการที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ          ในโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านบริหารจัดการองค์กร เป็นพี่เลี้ยงกับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นน้องเลี้ยง  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานระยะสั้นใน 6 เดือน และแผนระยะยาว (3 ปี) เพื่อให้องค์กรเข้าสู่มาตรฐาน ตามแบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

DSC 0078

DSC 0084

DSC 0096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com