วันที่ 2 มีนาคม 2561  องค์การสะพานปลาจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจกหมายเหตุการณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช.  กรุงเทพฯ  โดยมีนายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธาน และผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลากล่าวรายงาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 40 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะให้กับพนักงาน อสป. ในการปฎิบัติหน้าที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 width=

27

28

29

30

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com