วันที่ 5 มีนาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่ง รองจากกรุงเทพมหานคร มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการค้าส่งปลาทะเล  โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำทั้งทางเรือและทางบก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นตลาดกลางรองรับสัตว์น้ำที่ขนถ่ายมาจากทางภาคใต้ แทนที่จะขนถ่ายไปยังสะพานปลากรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการประมงขององค์การสะพานปลาในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง เช่น การให้สินเชื่อ การประมง ตามโครงการพัฒนาการประมงและการฝึกอบรมชาวประมง และเพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือสนับสนุนการให้สวัสดิการแก่ชาวประมง หมู่บ้านการประมงสถาบันการประมงในจังหวัดสมุทรสาครและใกล้เคียง  ในส่วนของนิทรรศการองค์การสะพานปลา โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ เป็นผู้บรรยายสรุปภารกิจของอสป.  พร้อมคณะผู้บริหาร อสป.ให้การต้อนรับ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com