วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุม CEO อสป.  ณ ห้องประชุมอสป. พร้อมด้วยพันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร นายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ผู้อำนวยการฝ่ายและหัวหน้าสำนักงาน  ทั้งนี้เพื่อแจ้งให้ผู้บริหารของอสป. ได้ทราบมติ คกอ. 2/60  จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561  และติดตามงานตามนโยบายที่คกอ. ได้มอบหมายไว้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com