วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีกับคณะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 และการตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี กับนายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และทีมรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com