วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายประมวล  รักษใจ  ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา และรักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ประชุมร่วมกับเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ดร.คมน์ ศิลปาจารย์) เรื่อง กรอบแนวคิดความร่วมมือกับองค์การสะพานปลาในการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการทำการประมงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (e-ACDS)

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com