วันที่ 26 มกราคม 2561  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 “ เกษตรไทย 4.0” ซึ่งในงานนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 ในการนี้ มีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 22 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมภายใต้แนวคิด "ศาตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0" รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกต่างๆ และมีโซนตลาดร้านค้า ที่ร่วมแสดงสินค้าภายในงานดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com