วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผอ.องค์การสะพานปลาพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่เข้าพบนายธนิตย์ อเนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561  หลังจากนั้น ยังได้หารือเรื่องการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลากับนายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส  จากนั้น เวลา 13.45  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีนายกฤษดา บุญราษฎร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 123  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com