วันที่ 4  มกราคม 2561  เวลา 13.30  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยมีนายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อ.เมือง จ.ชลบุรี   เพื่อเตรียมการย้ายผู้ค้าออกจากตัวสะพานและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ตามแผนงานและกรอบเวลาที่กำหนด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ประกาศแจ้งให้ผู้ค้าทราบรายละเอียดของแผนงานในวันที่ 8 มกราคม 2561 และ คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายจะประชุมร่วมกับผู้ค้าทั้งหมดเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในขั้นตอนขนย้ายสู่พื้นที่รองรับในวันที่ 12 มกราคม และจะดำเนินการปิดสะพานพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้แก่บริษัทผู้รับจ้างในวันที่ 27 มกราคม 2561

1

2

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com