เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.สมบูรณ์  ศิริลักษณ์โสภณ  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAFDEC ได้เข้าพบหารือกับ  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูล  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  โดยมี นายประมวล  รักษ์ใจ  ที่ปรึกษาเข้าร่วมหารือ  โดยมีประเด็นเรื่องพัฒนาระบบ e-ACDS ภายใต้โครงการ  ASEAN Catch Documentation Scheme ซึ่งองค์การสะพานปลาและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการไว้  ซึ่งขณะนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นได้นำไปทดลองนำร่องที่ประเทศบรูไนดารูสซาลาม  ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสนใจ และได้เชิญคณะทำงานโครงการเดินทางไปแนะนำระบบเพื่อจะนำมาใช้ในประเทศต่อไป

S 3661828

S 3661829

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com