วันที่ 15 ธันวาคม 2560  องค์การสะพานปลาจัดอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2561  หลักสูตร “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้ปฎิบัติงาน”  ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ    โดยมีนายศุภชัย  ดาวัลย์  รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานในการเปิดอบรม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นพนักงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งหมดจำนวน 40 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com