วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   องค์การสะพานปลา ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” เนื่องในโอกาสงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560   โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน  พร้อมมอบรางวัลให้แก่อาสาสมัครฝนหลวงดีเด่น ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และรางวัลการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายและภาพวาด นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฝนหลวง 4.0 ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากผืนฟ้า นำไทยยั่งยืน” ประกอบไปด้วยนิทรรศการเล่าเรื่องโครงการพระราชดำริฝนหลวงจาก 5 พระอัจฉริยภาพ ผ่านระบบ AR Application การจำลองการปฏิบัติการฝนหลวงผ่านเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) เห็นภาพเสมือนจริง 360 องศา นิทรรศการโครงการพระราชดำริต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานร่วมบูรณาการ นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและภาพวาด การประกวดจัดนิทรรศการของนักศึกษา รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรและประชาชน  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com