เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้ชื่อ “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน”และเข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง โดยมีนายสมคิด  จาตุศรพิทักษ์    รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน   ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในกลุ่มเป้าหมายรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดความร่วมมือต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com