เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 องค์การสะพานปลา โดยสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ (สป.กท.) ดำเนินการโครงการด้านระบบสุขอนามัย เพื่อให้ได้มาตรฐานความสะอาดถูกสุขอนามัย IUU ด้วยวิธีการนำ น้ำชีวภาพมาใช้  ซึ่งมีวิธีการผลิตด้วยการใช้สับประรด (มีตำหนิ)  จำนวน 300 – 500 กก. กากน้ำตาล 300 กก. หัวเชื้อ (พด.6) : 1 ถัง (200 ลิตร) หรือหัวเชื้อน้ำหมัก 20 ลิตร: 1 ถัง (200 ลิตร) ใช้เวลาในการหมัก 15-30 วัน ต่อการผลิตแต่ละครั้ง แล้วนำมาราดพื้นตามบริเวณต่างๆ ในพื้นที่บิรเวณสะพานปลากรุงเทพ  ซึ่งในการผลิตแต่ละครั้งจะใช้น้ำชีวภาพในปริมาณครั้งละ 12 ถัง  ถังละ 200 ลิตร เพื่อจำกัดกลิ่นและความสกปรก บำบัดน้ำเสียในช่องน้ำทิ้ง  โดยดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้ผลตอบรับในทางที่ดี  ได้รับคำชมจากผู้ประกอบธุรกิจแพปลา  ผู้ใช้บริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชม ภายในพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ 

 นอกจากนี้  สป.กท. ได้ทำการประสานสำนักงานเขตสาทร เพื่อทำการปรับปรุงระบบเก็บขยะโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานเขตสาทร นำถังขยะแบบอัด (อัตโนมัติ) ไฟฟ้าให้กับ สป.กท. จำนวน 1 ถัง สามารถบรรจุได้ครั้งละประมาณ 4-5 ตัน/ครั้ง  ทำให้กลิ่นและความสะอาดดีขึ้น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการติดตั้งเครื่องล้างกระบะแบบระบบไฟฟ้า (อัตโนมัติ)  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2560  โดยมีหัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ  พนักงานหมวดช่าง และพนักงานฝ่ายสถานที่  ได้ร่วมสังเกตการณ์ และทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของเครื่องดังกล่าว  และเมื่อมีการเปิดใช้งานจริงในเบื้องต้น ปรากฏว่ากระบะสะอาดขึ้นมาก ใช้แรงงานคนน้อยลง  ประหยัดน้ำกว่าเดิม  และคาดว่าผลจะดีขึ้นตามลำดับ

1

2

3

4

5

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com