เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของเกษตรกรที่น้องนำศาสตร์พระราชาจนเกิดความภาคภูมิใจอาชีพเกษตรกร และยังเป็นการแสดงศักยภาพในการเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าการเกษตร การบริการทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มาศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับสังคมเมือง เรียนรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตและเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจำหน่ายอาหารทั่วทุกภาค มาให้ได้ชิม และการบริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแบบครบวงจร รวมทั้งการสาธิตและการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ทั้งนี้  องค์การสะพานปลาได้ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการในส่วนของงานคลินิกเกษตรดังกล่าวฯ  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2560  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com