วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลาประชุมคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีพลเรือเอก เริงฤทธ์  บุญส่งประเสริฐ เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com