องค์การสะพานปลานำเครือข่ายกว่า ๒๐๐ คน ร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม    เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบ ๖๕ พรรษา

               ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เผยว่า องค์การสะพานปลา  โดยสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ และผู้ประกอบกิจการภายในบริเวณสะพานปลากรุงเทพ  จัดกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสุขอนามัยสากล  โดยจะมีการรณรงค์กำจัดขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณสะพานปลากรุงเทพทั้งหมด  ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – นาฬิกา จนถึงเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

                 ทั้งนี้ สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ  ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีมาตรการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในพื้นที่ รวมทั้งพี่น้อง ประชาชน ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ และจะต้องบริหารจัดการขยะในสถานที่ทำงานและครัวเรือนของตนเอง

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com