เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม  2560  เวลา 08.30 น. องค์การสะพานปลาจัดการประชุม เรื่อง  “การทบทวนภารกิจ  เร่งรัด  ติดตามผลสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ประจำปี 2560”  โดยมีท่านชวลิต  ชูขจร  ประธานคณะกรรมการ  เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยดร.ชนินทร์  ชลิศราพงศ์  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกุร    ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธ์งาม  รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ  นายศุภชัย  ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง       นายประมวล  รักษ์ใจ ที่ปรึกษาอสป.  และหัวหน้าท่าเทียบเรือประมง ทั้ง 18 แห่ง  ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหภาพฯ   อาคารสะพานปลากรุงเทพ

โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ ถึงปัญหาและสถานการณ์ของแต่ละท่าเทียบเรือประมง  เพื่อหาแนวทางปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของท่าเทียบเรือประมงทั้ง 18 แห่ง    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com