เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2560  เวลา 09.00 น.  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผอ.องค์การสะพานปลา ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อเร่งรัดและติดตามงานสำคัญตามมติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯโดยได้แจ้งผลการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ เมื่อ 21 มิ.ย. 2560  เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29  ตุลาคม 2560 (สป.กษ.เป็นเจ้าภาพ) และได้มอบหมายให้ฝ่ายธุรกิจเป็นผู้ดำเนินการควบคู่กับกิจกรรมจิตอาสาทำจัดดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์)

นอกจากนี้ ผผอ.ยังได้เร่งรัดการจัดทำแผนแม่บทอสป.ระยะ 20 ปี (2560-2579) พรบ.อสป. 25...ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และมอบหมายให้สำนักส่งเสริมการประมง คณะกรรมการจัดทำกิจกรรม ๕ ส. ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือ  ร่วมกันจัดทำ " โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ " เนื่องในโอกาส     ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ร่วมถวายความจงรักษ์ภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงณ์บดินทรเทพวรางกูร ระหว่างวันที่ 1 - 27  กรกฎาคม  2560  เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม และยกระดับมารฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ใช้ในการประกอบอาชีพ

1

2

3

4

5

6

7

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com