เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา  พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การสะพานปลา     โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับ       ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  กรุงเทพฯ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com