1

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสะพานปลา ประชุมร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน สมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บังคับการหมู่เรือรักษาการวังไกลกังวล ประธานชุมชนสมอเรียง ประธานและสมาชิกกลุ่มเรือเล็กสมอเรียง ผู้ประกอบการแพปลาและบริษัทฟารอส (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 

 24

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com