เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙    ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร   ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  และผู้บริหารระดับสูงขององค์การสะพานปลา  ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและคณะกรรมการแรงงาน  โดยมี ดร.พจน์   อร่ามวัฒนานนท์  เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว    ณ  ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคารบรรเจิด  ชลวิจารณ์   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com