วันที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น. ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 34  โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน อสป. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้ง ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สำหรับ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ปิดตาตีปี๊บ    ตีกอล์ฟมะเขือยาว และการแข่งขันกีฬาสากล อาทิ ฟุตซอล แชร์บอล  ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com