ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561   คุณนิยะดา อภิชาติกาญจนกุล ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เดินทางมาที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เพื่อติดตามงานก่อสร้างตามงบประมาณประจำปี 2561 และ 2562  และรับทราบแผนการของบประมาณประจำปี 2563  โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  นายประมวล รักษ์ใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางปรานอม คุโณปการวงค์  หัวหน้าสำนักงานการเงิน  นายกรกฎ เภรีภาส ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ให้การต้อนรับ  นอกจากการติดตามการก่อสร้างตามงบประมาณแล้ว องค์การสะพานปลาได้บรรยายสรุปถึงบทบาทและภารกิจการดำเนินงาน การให้บริการการขนถ่ายสัตว์น้ำของชาวประมงซึ่งเป็นภารกิจหลัก  การดำเนินงานตามกฎหมายต่างๆ อาทิเช่น  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  การดำเนินงานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU  การดำเนินงานด้านสุขอนามัย  ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้นำเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ( Food Safety )  การแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพในการส่งออกสินค้าประมงให้กับประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com