วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. นายชวลิต ชูขจร  ประธานที่ปรึกษาอสป. และ ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การสะพานปลา  ประชุมหารือกับ นายอำนวย  ปรีมนวงศ์  อธิบดีกรมธนารักษ์  เรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดิน และนำเสนอโครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ   ณ ห้องประชุมกรมธนารักษ์  เขตพญาไท  กรุงเทพ

1

2

3

4

5

6

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com