วันที่ 24 ตุลาคม  2561 เวลา 08.30 น. พลเรือเอก เริงฤทธิ์  บุญส่งประเสริฐ  คณะกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาภาวะนำ (Smart Leadership) และการทำงานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง” โดยมี ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมอิงธาร  จังหวัดนครนายก  โดยมีเจ้าหน้าที่ ระดับ 5-7 ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ขององค์การสะพานปลา จำนวน 45 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com