วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก เริงฤทธ์  บุญส่งประเสริฐ คณะกรรมการอสป.  เป็นประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และผู้บริหาร อสป.  เพื่อติดตามงานตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้กับคณะทำงานฯ  ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการครบวาระการทำหน้าที่ประธานกิจการสัมพันธ์  ประธานและคณะกรรมการสภาพแรงงาน ของ อสป. และผู้บริหาร อสป. จึงถือโอกาสนี้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการขอบคุณ พลเรือเอก เริงฤทธ์ บุญส่งประเสริฐ  ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว    ที่ได้เข้ามาขับเคลื่อนงานในด้านกิจการสัมพันธ์ของ อสป.  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com