วันที่ 10 ตุลาคม  2561 เวลา 10.00 น. องค์การสะพานปลาจัดประชุมคณะทำงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะทำงาน เนื่องจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลาจะหมดวาระสิ้นเดือนตุลาคมนี้  โดยมี พลตำรวจตรี พิสิษฐ์  เปาอินทร์  เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ คณะทำงานด้านกฎหมายได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ อสป. ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีส่วนสำคัญทำให้ อสป. ได้รับรางวัลความร่วมมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร “โครงการพี่เลี้ยง” ในงาน SEO Award 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com