วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผศ มานพ  กาญจนบุรางกุร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาเป็นประธานการประชุม “อสป.ผู้บริหารขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562”  เพื่อทบทวนภารกิจปี 2561 และส่งมอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  ให้รองผออ.แต่ละด้านนำไปขับเคลื่อน  ทั้งนี้ ผอ.อสป.ได้มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายบริหารเร่งเตรียมการ่งมอบตัวชี้วัดแก่ผู้บริหารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. 61  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com