วันที่ 16  กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวางบ้านปลา ปะการังเทียม ด้วยถ้วยฉนวนไฟฟ้า  โดยมี พลโท ปิยวัตน์ นาควานิช แม่ทัพ ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว  ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากองกำลังตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อสานต่อฟื้นฟูทรัพยากรทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ  ซึ่งปัจจุบันพบปะการังใหม่และพันธุ์ปลาหลากสายพันธุ์มาอาศัยจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในทะเลอ่าวไทย  โดยที่ผ่านเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี  ที่โครงการวางบ้านปลาปะการังด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา  สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประมงพื้นบ้าน และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนอีกด้วย

1

2

3

4

5

6

7

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com