ระหว่างวันที่ 12 - 13  กันยายน 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ผู้ช่วยศาสตรจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาและคณะทีมงานโครงการ e ACDS ภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลาและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAFDEC  ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการกับเจ้าหน้าที่กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ซึ่งประกอบด้วย  Mr. LE VAN NINH รองผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกาประมง Mr.Hidenao Watanabe ที่ปรึกษาด้านนโยบายการบริหารจัดการประมง  กรมประมง กระทรวงเกษตรและการพัฒนาท้องถิ่นแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม  และคณะ  ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ e ACDS ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และการสาธิตการดำเนินงานให้กับที่ประชุม โดยได้สรุปเบื้องต้นว่าทีมงานโครงการ eACDS พร้อมที่จะเข้ามาดำเนินการที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามเป็นประเทศต่อไป   ซึ่งตามแผนงานจะเข้ามาดำเนินการนำร่องที่ท่าเทียบเรือประมง 1- 2 แห่งเพื่อเป็นท่าเทียบเรือนำร่อง โดยจะเข้ามาดำเนินการทดสอบระบบได้ภายในสิ้นปี 2561 นี้ิ

1

2

3

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com