วันที่ 10  กันยายน  2561 เวลา 10.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.จ.ต.เทวัญ  ธนมาลารัตน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการกำหนดทักษะความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2561  พร้อมด้วยพนักงานอสป. ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ  สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ   โดยรับเกียรติจากอาร์ยสาคร    ชนะไพฑูรย์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com