วันที่ 5 กันยายน 2561  นายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา  เป็นประธานเปิด และร่วมสัมมนาการอบรมหลักสูตร  “ การบริหารจัดการนวัตกรรม  กลยุทย์การจัดการรัฐวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน”  พร้อมด้วย คณะกรรมการองค์การสะพานปลา  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ฯ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์  คณะทำงานด้านกฎหมาย  และผู้บริหารองค์การสะพานปลา  โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และผู้บริหาร อสป. รวมทั้งสิ้น 30 คน  ได้รับทราบถึงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจขององค์การสะพานปลา  อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยรับเกียรติจากคุณณัฐวี  เฉลิมวิวัฒน์  จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด  มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com