เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่กรมธนารักษ์  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เข้าพบหารือ นางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุ ภูมิภาค ในประเด็นโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ โดยได้นำเรียนความเป็นมาโครงการ และสาระสำคัญของโครงการจะประกอบด้วย  การพัฒนาพื้นที่เป็นตลาดสัตว์น้ำคุณภาพ ร้านอาหารทะเล ร้านจำหน่ายสินค้าประมงและแปรรูปประมง  ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับชาวประมง  และสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ       ที่ต่อเนื่องกับการประมงของประชาชน รวมถึงการท่องเที่ยวของอำเภอด้วย  แต่เนื่องจากมีการร้องเรียนจาก ผู้แปรรูปปลาหมึกเพียง 4 ราย ทำให้โครงการหยุดชะงักลง จากผลการหารือในวันนี้ ได้สรุปให้ องค์การสะพานปลามีหนังสือถึงกรมธนารักษ์เพื่อชี้แจงรายละเอียด และเสนอแผนผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ เพื่อจะได้ให้โครงการดำเนินการต่อไปได้  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลายังได้เพิ่มเติมในประเด็นสำคัญว่า โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงหัวหินในลักษณะตลาดสัตว์น้ำเพื่อการประมงและการท่องเทียวแล้ว โครงการนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการขนถ่ายสัตว์น้ำของชาวประมงแต่ประการใด อีกทั้ง ยังสามารถต่อยอดเป็นลักษณะตลาดประชารัฐ หรือตลาดต้องชมตามนโยบายของรัฐบาลด้วยอีกทางหนึ่ง

S 42967046

S 42967042

S 42967048

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com