header

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเพื่อใช้งานที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (14 ก.พ. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครนรอกไฟฟ้า โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเพื่อใช้งานที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (19 ก.พ. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

(ร่าง)เอกสารประกวดการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครนรอกไฟฟ้า โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

(ร่าง)ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครนรอกไฟฟ้า โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (19 ก.พ. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07 (5 ก.พ. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

เอกสารประกวดการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครนรอกไฟฟ้า โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ก.พ. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครนรอกไฟฟ้า โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23 ก.พ. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครนรอกไฟฟ้า โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) (9 มี.ค. 2561)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com