header

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเพื่อใช้งานที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (18 ธ.ค. 2560)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_
________________________________________________

(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ และรางสแตนเลสขนถ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเพื่อใช้งานที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (18 ธ.ค. 2560)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_
________________________________________________

(ร่าง)เอกสารประกวดการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ และรางสแตนเลสขนถ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ธ.ค. 2560)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

(ร่าง)ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ และรางสแตนเลสขนถ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 ธ.ค. 2560)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานที่มิใช่งานก่อสร้าง ตาราง ปปช.07 (18 ธ.ค. 2560)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

เอกสารประกวดการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ และรางสแตนเลสขนถ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 2560)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ และรางสแตนเลสขนถ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (22 ธ.ค. 2560)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะคัดเลือกสัตว์น้ำ และรางสแตนเลสขนถ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์(e-bidding)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
_________________________________________________

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com