โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา  ครั้งที่ 2 ปี 2561 ดำเนินกิจกรรมในเชิงบูรณาร่วมกับ กองทัพเรือ องค์การสวนสัตว์ และองค์การสะพานปลา  "องค์กรไตรภาคี" รวมพลังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัด "โครงการ ปลูกปะการังเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในวันอาทิตย์ที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมมีรูปแบบปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่ธรรมชาติ ในกาลนี้ รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการส่งเสริมการประมง ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผุ้อำนวยการองค์การสะพานปลาและ ผู้บริหารกองทัพเรือ องค์การสวนสัตว์ องค์การสะพานปลา ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 องค์กรประมาณ 350 คน เข้าร่วมกิจกรรม

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com